Home

ZC Groep

Een oriënterend kenningsmakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

De Zijpendaal Consultancy Groep (ZC-groep B.V.) staat ondernemers terzijde bij het oplossen van "niet alledaagse uitdagingen" die zij op hun weg kunnen tegenkomen.

Speciaal voor het MKB en familiebedrijven kan de ZC-groep B.V. de belangrijke helpende hand bieden bij de hantering van complexe bedrijfssituaties. Dit kan zijn op diverse terreinen. (zie diensten).

Stel u wilt als ondernemer een bedrijf gaan kopen of verkopen. Het is te adviseren vooraf een professionele bedrijfsdoorlichting te laten doorvoeren.
Dat kan door middel van een quickscan, maar ook een uitvoerig advies om een bedrijfsovername of bedrijfsverkoop succesvol te kunnen afsluiten is mogelijk. Een juiste bedrijfswaardering is altijd al belangrijk geweest, maar met de roerige economische markten van nu helemaal.

Alle ondernemers komen een keer op het kruispunt van bedrijfsopvolging te staan.
Zo kunt u er voor kiezen het bedrijf aan uw kinderen te verkopen, aan een concurrent of uw personeel. Hoe verkoopt u uw bedrijf het beste?
Vergis u niet: Het overnameproces is een gecompliceerde zaak, aangezien er
een veelheid aan specialisten nodig is.
ZC-Groep B.V. heeft voor iedere bedrijfsovername een passende bedrijfsadvisering. ZC-Groep B.V. kan u adviseren van bancaire financiering tot investeerders, en van bepaling goodwill-bedrag tot definitieve verkoop van bedrijf.

De basis van ZC-groep B.V. ligt in de langdurige adviespraktijk van de econoom en bedrijfsadviseur drs. Geert Jan Buis.
Reeds tientallen jaren is hij als zelfstandig ondernemer gevestigd, adviseert en coached (mede)ondernemers, vervult bedrijfscommissariaten en bestuursfuncties.

Naast het uitoefenen van een eigen praktijk coördineert de heer Buis binnen de ZC-groep de specialisten (veelal eveneens zelfstandig gevestigde adviseurs), die in een projectorganisatie zijn ondergebracht rondom een bepaald adviesproject.

Gebleken is dat er bij ondernemers behoefte bestaat aan begeleiding
(onder centrale- coördinatie en eindverantwoordelijkheid)
binnen een samenwerkingsverband van benodigde deskundige adviseurs, toegespitst op de relevante probleemstelling.

De ZC-groep B.V. voorziet in die behoefte.
Een oriënterend kenningsmakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

Graag nodigen wij u hiertoe uit!


Meer informatie?

Naam: *

Telefoon: *

Opmerkingen: